header image

Spomin na otročičke – zvezdice

Objavil: habetovenovice | 20.10.2014 | Brez komentarjev |

Želje večine mladih so podobne – ko odrastejo in se osamosvojijo, si želijo ustvariti družino, dobiti službo in živeti življenje po svoje. Vse lepo in prav, a ko se mladima staršema rodi mrtev otrok ali otrok kmalu po rojstvu umre, pa se sanje porušijo.

Žalovanje je osebna stvar in vsakdo ga drugače doživlja, lahko pa nam pomaga že to, da smo skupaj z drugimi. Starši, ki izgubijo otroka, so mnenja, da globine njihove izgube ne more razumeti nihče, ki nima podobnih ali enakih izkušenj. V društvu Solzice, ki pomaga takim staršem pravijo, da se individualno srečujejo z žalujočo družino, dopisujejo si preko elektronske pošte, se pogovarjajo po telefonu oziroma se prilagajajo vsaki družini na njeno individualno potrebo oz. način pomoči, ki ji najbolj ustreza. Vsaka družina drugače doživlja smrt otroka. Nekatere osebe preidejo bolj razumsko, spet druge bolj čustveno. »Nekateri potrebujejo več spodbud in srečanj, spet drugim so dovolj začetne informacije in knjiga« poudarjajo v društvu Solzice in dodajajo, da sodelujejo s osebjem v porodnišnicah in se s skupnimi močmi približajo žalujoči družini, ji prisluhnejo in svetujejo iz lastnih izkušenj. Na senzibilen način družino pripravijo oz. spodbujajo, da se poslovi od otroka, ga pogleda, se ga dotakne, fotografira in si naredi čim več spominov, ki jih je, žal, tako malo, a pomenijo zelo veliko na poti žalovanja.

15, oktober - mednarodni dan otrok, ki so umrli pri rojstvu ali kmalu po njem

15, oktober - mednarodni dan otrok, ki so umrli pri rojstvu ali kmalu po njem

Na mednarodni dan otrok, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu, 15. oktobra, so se v Ljubljani, Mariboru, Novemu mestu in Postojni zbrali žalujoči starši in sorodniki otrok, ki so jih mnogo prezgodaj zapustili. Mi smo bili v Postojni, kjer jih je v imenu predsednice društva Solzice, Petre Urek, pozdravila članica društva Meta Demšar Zajec. Povedala je, da je prav grob zvezdic, to je grob malih otrok kraj, ko s ponosom, a s solzami v očeh nosijo spomine, solze in žalost. »V nas vihrajo različni občutki. Veselje, ponos, razočaranje in žalost. Veselje, ker smo bili starši otrokom in žalost, ker smo jih morali izpustiti.  Danes se v nas borita žalost in ponos.  Še vedno se prevelikokrat  moramo boriti za obstoj otroka in potem do pravice do žalovanja za tako majhnim otrokom. In priznanje, da smo starši otrokom, ki so umrli.  Naj bo tako. Naj bo tako, kakor je tudi v žalovanju – vse prav in nič narobe.  Naj se zasveti solza in naj zasije smehljaj. Vse je prav in nič narobe. Pravijo, da je smeh pol zdravja in pravijo še, da solze zdravijo in čistijo našo dušo. Pravijo še, da v žalovanju ni bližnjic. In pravijo, da se pot žalovanja vedno zaključi. In ostanejo spomini. In upanje. In znova se zmoremo čuditi življenju. Bogatejši, modrejši in zrelejši stopamo naprej,« je bila odločna Zajčeva v poslanici, ki so jo prebrali v vseh parkih v Sloveniji.

Srečanje žalujočih v Postojni

Srečanje žalujočih v Postojni

V nadaljevanju je še povedala, da čuti, kako so starši  povezani med seboj, kako se počutijo varni, ker so si enaki. »Vsi smo občutili bolečino, ko smo se poslovili od otroka in vsi smo občutili valovanje žalovanja.  Zato so ti skupni trenutki tako dragoceni.  Ne rabimo velikih besed. Samo čutiti, da smo razumljeni in sprejeti s svojo bolečino. Druži nas  nekaj istega. Nekaj nežnega in igrivega. Naši otroci. Z nami so, v naših srcih in mislih. Vedno in za vedno.«

Na spominskem dogodku je bila tudi Televizija Zadlog. Posnetek najdete tukaj.

Straši pokojnih pravijo, da je veliko neizrečenih besed in vprašanj, na katere iščejo odgovor. Vsak dan v življenju misel na otroka živi nekje v njih, otroku bi radi dali roko in ga pobožali… A življenje, kot pravijo starši, si včasih utira svoje poti.

Baloni poletijo na drugo stran mavrice - do hčera in sinov.

Baloni poletijo na drugo stran mavrice - do hčera in sinov.

Po nagovoru Zajčeve so še zmolili za otroke. Potem pa je sledil izjemen trenutek – spust belih balonov v nebo. Nekateri starši so na balone zapisali, da imajo svoje otroke radi, bratje in sestre pa so svojim pokojnim bratcem in sestricam narisali risbice. V društvu pravijo, da gre za spomin na otroke. Baloni namreč odletijo tja čez, na drugo stran mavrice, do hčera in sinov.

Po spustu balonov so številni starši postali na grobu; nemo so zrli v sveče, rože, angelčke in igračke, z mislimi pri svojih zvezdicah.

Zapisal: HaLo

  • Share/Bookmark
Zapisano pod: Mladinske novice

Jutri otvoritev novega vrtca

Objavil: habetovenovice | 14.10.2014 | Brez komentarjev |

Kraj Črni Vrh nad Idrijo ne izumira – to dokazuje tudi nov vrtec, ki stoji pri osnovni šoli.

Igrala na novem vrtcu

Igrala ob novem vrtcu

V.d. ravnateljice vrtca Idrija Nadja Brence krajane, zaposlene in širšo javnost vabi na otvoritev, ki bo jutri, v sredo, 15. oktobra 2014 ob 16h pred vrtcem v Črnem Vrhu.  V programu bodo sodelovali otroci iz vrtca, ki od 1. septembra že obiskujejo novi vrtec ter MoPz Pobje.

  • Share/Bookmark
Zapisano pod: Zadloške novice

Črni Vrh nad Idrijo v letih 2010 – 2014

Objavil: habetovenovice | 7.10.2014 | Brez komentarjev |

Tako kot se je minulo nedeljo županu in občinskim svetnikom iztekel mandat, svojo pot zaključujejo tudi sveti krajevnih skupnosti. V letih od 2010 do 2014 se je na območju krajevne skupnosti Črni Vrh spremenilo kar nekaj.

Otvoritev vodovoda v Zadlogu, 2013

Otvoritev vodovoda v Zadlogu, 2013

Ob prevzemu predsednikovanja KS Črni Vrh pred štirimi leti, je tedanji predsednik Janko Kosmač novemu, sedaj aktualnemu predsedniku Juriju Kavčiču povedal, da  naj bi bila največja naloga KS nuditi  pomoč krajanom, tako posameznikom kot skupinam prebivalcev pri uveljavljanju njihovih skupnih želja in potreb. »Krajevna skupnost mora biti vezni člen med krajani in občinsko upravo v obeh smereh. Poleg tega mora  Krajevna skupnost  vzdrževati  objekte skupne komunalne rabe, kot so pokopališče, mrliška vežica, oprema na sedežu KS, avtobusni čakalnici v Črnem Vrhu, skrbeti mora za prevoznost javnih poti ter za urejenost javnih površin« je dejal Kosmač.

Denarna sredstva, ki jih Krajevni skupnosti nakaže Občina se stekajo na določene proračunske postavke. Denarna sredstva se porabljajo za točno določene namene. Krajevna skupnost Črni Vrh je imela do konca leta 2013 šest proračunskih postavk: delovanje Krajevne skupnosti, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti, upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, urejanje pokopališča, pomoč kulturnim društvom, tekoča proračunska rezerva. Z novim občinskim odlokom v letu 2014 pa so ostale le še tri, in sicer delovanje KS, urejanje pokopališča ter tekoča proračunska rezerva. Vsak svet KS pa mora v svojem  mandatu imeti cilje in kot lahko razberemo iz prvega zapisnika KS Črni Vrh so bili cilji naslednji: izgradnja vodovod Črni Vrh – Zadlog, izgradnja vaškega  jedra Črni Vrh, asfaltacija javnih poti, izgradnja kanalizacije, izgradnja novega gasilskega doma, povezava vaško jedro – Vitadom, izgradnja avtobusnega postajališča v Predgrižah in obnova zidu na pokopališču. Koliko pa je bilo realiziranega?

Poplave 2010

Poplave 2010

Če gledamo kronološko, začnimo pri mesecu novembru 2010. Črnovrška planota se je tedaj soočala s posledicami poplav. Največ težav je imel sam kraj Črni Vrh, v spodnjem delu vasi tudi zato, ker si po mnenju domačinke novo naseljeni krajani okolico bivališč urejajo po svoje s tem pa zmanjšujejo pretok vode. Sanacija potoka in prepustov se še vedno projektira, a za malo denarja bi bila lahko že končana.

Ob koncu leta 2010 so v javnosti odmevale nekatere spremembe; banka nova KBM je začela z zapiranjem svoje poslovalnice v Črnem Vrhu, v Pagonovi hiši bodo naredili enoto mestne knjižnice, vodovod v Zadlogu naj bi bil narejen do marca 2011, prav v tistem letu pa naj bi bili opravljeni odkupi zemljišč za pešpot Črni Vrh – Vitadom.  Vse te novice so bile tekom naslednjih let delno izpolnjene.

Vedno aktualne lokalne ceste.

Vedno aktualne lokalne ceste.

V letu 2011 se je tudi KS Črni Vrh udeležila vseslovenske čistile akcije. V poročilu so zapisali, da se je akcije udeležilo 150 krajanov. Napolnili so približno 100 vreč, kar predstavlja približno 5 kubičnih metrov pobranih odpadkov. Žal pa krajani sami niso pristojni za čiščenje vodnih požiralnikov na planoti. Tega se zaveda tudi župan Bojan Sever, ki se je strinjal, da je poplavna ogroženost velika, delno jo je mogoče nadzirati le z čiščenjem meteorne kanalizacije, saj bi večji posegi še bolj ogrozili nižje ležeče dele kraja. Naj spomnimo, da Agencija RS za okolje ne dovoljuje čiščenja  vodnih požiralnikov na planoti.

Junija 2012 je bilo v Črnovrški KS praznično; tedaj so skupaj s podelitvijo občinskih nagrad otvorili novo knjižnico.

Večni problem, ki se nikakor ni pojavil v minulem mandatu in ga nikakor ne bodo uspeli rešiti v kratkem, pa so lokalne ceste. V preteklem mandatu skoraj ni bilo seje, ko se nebi pogovarjali o krpanju udarnih jam po vseh cestiščih v KS Črni Vrh ali o postavljanju/vgrajevanju bankin. Problem je tudi v samem središču vasi Črni Vrh, ki ima isti pomen kot trg v Idriji pred občinsko stavbo, zato svetniki KS Črni Vrh menijo, da se mu posveti enaka pozornost. A mnenje je eno, dejanska situacija pa drugo. Morda bodo številni dopisi  na Gospodarske javne službe Občine Idrija in  Komunalo Idrija nekoč dobili svoj epilog. Udarne jame so se v kratkem rešile le maja 2013, ko si je župan ogledal lokalne ceste in obljubil takojšnje krpanje.

Zadnji projekt preteklega mandata - izgradnja novega vrtca. Otvoritev naj bi bila v kratkem.

Zadnji projekt preteklega mandata - izgradnja novega vrtca. Otvoritev naj bi bila v kratkem.

Sodelovanje med KS in občino pa podkrepijo občinski svetniki; KS Črni Vrh ima tri, sej pa se je redno udeleževal le eden, zato ni čudno, da so krajani v začetku leta 2013 občinske svetnike prosili, da se v bodoče bolj redno udeležujejo sej. Manjkajoča občinska svetnika za prošnje krajanov nista imela dovolj posluha. Se je pa morda tudi zato župan redno, dvakrat letno srečal z svetniki KS Črni Vrh in se pogovarjal o najbolj perečih problemih. V začetku leta 2014 je bilo jasno, da asfaltacij na črnovrškem ne bo, že izdelan projekt ceste v Trebčah bo moral počakati do leta 2016, ko se bo na črnovrškem skupaj s kanalizacijo urejal tudi vaški trg, vsem društvom na planoti pa je župan predlagal, da se prijavljajo na razpise za EU sredstva, kot so to dobro izkoristili v turističnem društvo Kanomlja.

Če se ozremo še v pomladne in poletne mesece letošnjega leta, lahko izpostavimo dogovor KS in Črnovrških upokojencev z občino Idrija in Zavodom za spomeniško varstvo. Dogovor pravi, da se lahko s prostovoljnim delom in upoštevanjem določenih pravil obnovijo spomenike v parku Črni Vrh. Park so črnovrški upokojenci polepšali še z dodatnimi gredicami in novimi klopmi. Zaključil se je tudi velik projekt odprtja novega vrtca pri osnovni šoli v Črnem Vrhu.

Aktivni sestanki sveta KS Črni Vrh

Aktivni sestanki sveta KS Črni Vrh

V vseh štirih letih pa je bilo postorjenega, lahko tudi samo v obliki dogovorov, še več. Če izpostavimo samo nekaj stvari: drog pri avtobusni postaji v Črnem vrhu,  namembnost mlekarn, predlog za postavitev informacijske table, neuspel dogovor z odprtostjo črpalke ob nedeljah – realizirano sobota do 17h,  nagrade zaslužnim krajanom, dogovor za obnovitev zidu na pokopališču, predlog za odprtje ambulante v Vitadomu tudi za krajane, slavnostna otvoritev vodovoda v Zadlogu, predlog osvetlitve svetlega križa v Zadlogu, začetek izdelavne krožne poti pri OŠ, nakup vozička za žaro, soglasje za odkup zemljišč, kjer naj bi stala čistilna naprava, pa tudi odgovor na predlog obnovitve križa pri Andrejčkovem breznu, ki ga je februarja poškodoval žled. Najbolj aktualni predlog pa je prošnja civilne iniciative in zaposlenih v knjižnici Črni Vrh, da se ponovno podaljša delovni čas knjižnice Črni Vrh, saj je zanimanje veliko.

Če nad preteklim mandatom potegnemo črto, lahko rečemo, da se je na Črnovrškem nekaj malega le postorilo. Še boljše bi bilo, da bi bilo sodelovanja in dogovarjanja KS z komunalo in z gospodarskimi javnimi službami občine Idrija več. Časovno je bilo uradnih sej KS Črni Vrh preko 54ur.

Naj ob koncu še zapišemo, da vse  krajane in krajanke v občini Idrija sveti KS naprošajo, da se za reševanje svojih problemov najprej obrnejo na Krajevno skupnost in šele nato svojo pot nadaljujejo k županu.

Dopisnik sveta KS Črni Vrh, Lovrenc Habe

  • Share/Bookmark
Zapisano pod: Zadloške novice

Film Matkova Tina, ki sta ga je letos posnela Televizija Zadlog in društvo TRMA v sodelovanju z nekaterimi organizacijami in številnimi sodelavci te dni doživlja še zadnje javne predstavitve.

Predstavitev filma v Tolminski knjižnici

Predstavitev filma v Tolminski knjižnici

Potem, ko je film 12. septembra v dvorani Kulturnega društva v Črnem Vrhu doživel premiero, ki si ga je ogledala skoraj polna dvorana, prisotni pa so bili skoraj vsi igralci in sodelujoči, smo film predstavili v Tolminu. V sredo, 24. oktobra so se v knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu poleg ostalih ljubiteljev filma zbrale članice študijskega krožka Med zgodovino in sodobnostjo. Slednje so filmu Matkova Tina pustile velik pečat. Zakaj? To boste lahko odkrili na še dveh predstavitvah filma; prvi bo v Ljubljani, drugi pa v Kopru. Datume vam sporočimo v kratkem.

Sicer pa smo v nedeljo, 28. septembra ponovili premiero v kinu pod zvezdami v Zadlogu pri Bizarju. Poleg prej omenjenega filma smo predstavili še zadnji del Vojnih filmov – Vojni film 4; Življenje je borba. Gre za nadaljevanje Vojnega filam 3; Črna orhideja. Vreme nam je bilo naklonjeno – za prihodnje leto pa načrtujemo izvedbo kina avgusta, ko so večeri toplejši.

Matkovo Tino smo relativno mladi publiki predstavili še v torek, 28. septembra v Socialni akademiji v Ljubljani. Prav slednji so nam z izposojo opreme pomagali pri izvedbi obeh filmov. Dva dni potem, v četrtek, 30. septembra pa smo se predstavili še dijakom, vzgojiteljem in zunanji publiki v gledaliških prostorih dijaškega doma Ivana Cankarja v Ljubljani.

Poleg formalnih predstavitev pa bodo v bodoče nekatere srednje šole film Matkova Tina uporabile pri pouku slovenščine; novelo Matkova Tina imajo namreč na seznamu obveznega domačega branja dijaki tretjih letnikov. Razlik med knjigo in filmom pa je  malo.

Predstavitev na Socialni Akademiji. Režiser odgovarjam na vprašanja voditeljice.

Predstavitev na Socialni Akademiji. Režiser odgovarjam na vprašanja voditeljice. Foto: Arhiv Socialne akademije

  • Share/Bookmark
Zapisano pod: Društvo TRMA, Mladinske novice, O Habetovih novicah

Ponovitev premiere pod zvezdami

Objavil: habetovenovice | 29.09.2014 | Brez komentarjev |

Včeraj smo ponovno predstavili Vojni film 4 – Življenje je bobra in Matkovo Tino v domačem kraju; v Zadlogu pri Črnem Vrhu nad Idrijo. Ponovno smo bili deležni lepega odziva in zadovoljne publike, ki je prišla iz različnih koncev domovine. Veseli nas, da smo prejeli tudi nekaj konstruktivnih kritik – in obljubljamo – prav VSE bomo poskušali popraviti v naslednjih filmih. Med drugim tudi to, da se film pod zvezdami vrača v stari termin – konec avgusta.  Kino pod zvezdami v Zadlogu je tako tudi letos pod streho; jutri se selimo v Ljubljano, v Poljane na Socialno akademijo. V četrtek se spet vračamo v Ljubljano v Dijaški dom Ivana Cankarja, kdaj pa bomo predstavili Matkovo Tino v srednji medijski šoli in kdaj v Kopru, pa vam še sporočimo.

Med obema filmoma pa smo zavrteli tudi zelo odmevne zanimive reklame. Eno izmed njih si lahko ogledate tukaj. :)

Se beremo!

  • Share/Bookmark
Zapisano pod: Društvo TRMA, Mladinske novice, O Habetovih novicah, Zadloške novice

PREDSTAVITEV DVEH FILMOV, TO NEDELJO

Objavil: habetovenovice | 27.09.2014 | Brez komentarjev |

Kot je že znano, bomo naredili PONOVITEV PREMIERE DVEH FILMOV.

PONOVITEV pod zvezdami BO TO NEDELJO,

28.9.2014 OB 19h V ZADLOGU PRI BIZARJU

Napovednik Vojnega filma 4; Življenje je borba najdete TUKAJ,

napovednik Matkove Tine pa TUKAJ.

Vabljeni in povejte naprej! :)

  • Share/Bookmark
Zapisano pod: Društvo TRMA, Zadloške novice

Matkova Tina – napovednik filma

Objavil: habetovenovice | 21.09.2014 | Brez komentarjev |

1713; konec Tolminskega punta. Tina, ki je v sedmem mesecu nosečnosti, se iz Tolmina odpravi v Gorico, da bi še zadnjič videla svojega partnerja, upornika Janeza Gradnika. Njega bodo namreč skupaj z tremi uporniki ob mestnem obzidju obglavili, saj je bil vodja kmečkega upora. Tina se na pot se odpravi skrivaj, da je nebi nihče videl; zlasti ne njen oče, Matko, ki je jezen, da bo zibal nezakonskega otroka – Tina in Janez se namreč še nista poročila. Ko prispe v Gorico, vidi mrtvega fanta. Ji bo stražar pustil do njega? Kakšne posledice bo nosila noseča Tina? Kako odreagirajo mimoidoči, ko jo naposled le vidijo?

Režija: Lovrenc Habe
Scenarij povzet po knjigi Matkova Tina Ivana Preglja
Snemalec: Matic Slemič
V glavnih vlogah: Jasna Rupnik, Andraž Corn
Produkcija: Televizija Zadlog in Društvo za trajnostni razvoj Zadloga – TRMA
Čas: 33 minut

Napovednik:

YouTube slika preogleda

Film si boste lahko ogledali v sredo v Tolminu, v nedeljo v Zadlogu in prihodnji torek in četrtek v Ljubljani.

  • Share/Bookmark
Zapisano pod: Društvo TRMA, Mladinske novice, O Habetovih novicah

Kdo bo sestavljal lokalno politiko?

Objavil: habetovenovice | 20.09.2014 | Brez komentarjev |

5. oktobra bodo lokalne volitve; v občini Idrija se za mesto župana potegujejo trije: aktualni župan iz vrst SD-ja Bojan Sever, Tomaž Vencelj, ki je kandidat Jurija Kavčiča in skupine volivcev ter Kristjan Brus iz SDS-a. Kdo pa bo zasedal mesta sveta KS Črni Vrh?

Nekateri kandidati so že znani, drugi pa si morajo pridobiti naklonjenost volivcev. Črni Vrh ima v svetu KS 3 sedeže in prav toliko je kandidatov. Črni Vrh bodo zagotovo zastopali aktualni predsednik sveta Jurij Kavčič, aktualni svetnik KS Črni Vrh Gregor Rupnik ter Marija Kofol Kavčič. Podobno je v Zadlogu, kjer se voli dva svetnika, prav toliko pa je tudi kandidatov. V svetu KS Črni Vrh bo tako v prihodnjih štirih letih zagotovo sedela aktualna svetnica Hermina Tominec, pridružil se ji bo Janez Rupnik. Kdo bo zastopal Idrijski Log in kdo Predgriže, pa še ni znano. Ta dva kraja imata po enega svetnika v svetu KS, v obeh krajih pa sta dva kandidata. V Idrijskem logu Andrej Rupnik in Tomaž Lužnik, v Predgrižah pa Hermina Lampe in Jurij Pivk. Lome bo zastopal Izidor Benčina, višje ležeče kraje: Mrzli Log, Kanji Dol, Javornik in Strmec pa Ivan Bajec.

Na eni izmed sej KS Črni Vrh

Na eni izmed sej KS Črni Vrh

Pred štirimi leti je predsednikovanje Janka Kosmača nadaljeval Jurij Kavčič, podpredsednik KS pa je tedaj postal Valentin Golob. Želje, pohvale in pripombe so v minulih štirih letih, poleg predsednika in podpredsednika sprejemali še Gregor Rupnik, Florijan Tominec, Hermina Tominec, Uroš Rupnik, Rajka Gostiša, Silva Gostiša in Marko Rupnik. Zapisnikarica sej je bila Dorica Tominec. Člani občinskega sveta občine Idrija iz KS Črni Vrh pa so bili Metod Habe, Rado Likar in Alenka Cvetaš.

  • Share/Bookmark
Zapisano pod: Zadloške novice

PONOVITEV FILMSKEGA VEČERA

Objavil: habetovenovice | 19.09.2014 | 2 Komentarjev |

V nedeljo, ob 19h. (Na vabilih, ki ste jih dobili po pošti, piše ob 18:30, kar je narobe)

VIDEO NAPOVEDNIK, TRAILER MATKOVE TINE najdete tukaj.

VIDEO NAPOVEDNIK,  TRAILER VOJNEGA FILMA 4; ŽIVLJENJE JE BORBA  najdete tukaj.

V A B L J E N I !

  • Share/Bookmark
Zapisano pod: Društvo TRMA, Mladinske novice, O Habetovih novicah, Zadloške novice

Danes bomo govorili o premieri dveh filmov,  Matkova Tina in Vojni film 4, ki smo ju, pod taktirko Lovrenca Habeta, snemali med letošnjimi poletnimi počitnicami. Da vam obudim spomin ali ustvarim novega, snemanje obeh filmov se je dogajalo v Zadlogu in okolici s približno trideset člansko ekipo, ljudeh vseh starosti. Vojni film se je snemal maja z malo manjšo snemalno skupino in je bil v celoti dolg 19 minut, bil pa je zaključek vseh prejšnjih vojnih filmov. Matkova Tina je bil tako prvi samostojni, odcepljeni film, snemali pa smo ga preko dveh vikendov v koncu julija. Pregljeva Matkova Tina je bila uscenarjena, posneta, zmontirana in naposled tudi premierno predvajana 12. septembra 2014, v dvorani KUD Sloge v Črnem Vrhu.

Na oder sta poleg režiserja Lovrenca Habeta stopila še glavna igralca v Matkovi Tini: Jasna Rupnik in Andarž Corn (Foto: Matic Slemič)

Na oder sta poleg režiserja Lovrenca Habeta stopila še glavna igralca v Matkovi Tini: Jasna Rupnik in Andarž Corn (Foto: Matic Slemič)

Dvorana, ki je bila mično pripravljena za predstavo, je bila skoraj zapolnjena do zadnjega sedeža in nas, ustvarjalce filma, s tem spravila v še boljšo voljo. Pred predvajanjem je na oder stopil režiser in povedal nekaj uvodnih besed, nakar je na podest povabil še glavno igralko Matkove Tine, Jasno Rupnik in mene. Midva sva bila zadolžena za kratek govor o ustvarjanju filma. Ker se nisva kaj posebej pripravljala je bilo lahko vse skupaj nič drugega kot spontano, kar pri meni vzbudi potrebo po prestrašenem dihanju v mikrofon in pogledavanju k Jasni, češ »daj raje ti kaj povej«. No, res je imela kaj za povedati. Še sreča. Tako sva šla oba skozi zgodbo filma in proces samega snemanja, celoten govor pa je zaključil Lovro, ki je dal tudi znak za začetek filma. Začel se je predvajati Vojni film 4, ki si je po zaključku prislužil bučen aplavz. Za njemu so sledile domače reklame, ki so me prav močno nasmejale. Če še ne veste za pralni prašek Frfutka, veliko zamujate!

Zelo zasedena Črnovrška dvorana. Foto: Matic Slemič

Zelo zasedena Črnovrška dvorana. Foto: Matic Slemič

Po oglasih pa spet na film. Tokrat Matkovo Tino, ki je bila že prav nestrpno pričakovana. Ta film je bil daljši, 33 minut. Tehnično gledano je zadnji film kar napredoval. Kar je manjkalo filmu je bil kakšen večji preobrat, ampak za to ni kriv scenarist ali kdorkoli iz snemalne ekipe, saj je bilo vse posneto kot poteka v Pregljevi knjigi. Ne glede na to, smo gledalci skupaj s Tino trepetali in trpeli ob njenem prečudnem romanju. Pa naj bo. Naslednje leto bo komedija! In to romantična. Lupčkanjeee!

Prireditev je zaključil režiser Lovrenc Habe (Foto: Matic Slemič)

Prireditev je zaključil režiser (Foto: Matic Slemič)

Oh, malce sem zašel, vrnimo se h filmu oziroma premieri. Tudi ta film je dobil bučen aplavz, zasluženo. Na oder se je še zadnjič vrnil Lovro in se zahvalil vsem prisotnim kot tudi drugim zasluženim za nastanek filma. Posebne pozornosti je bil deležen Matic Slemič, ki je bil vseskozi  režiserjeva desna roka.  Ampak to ni bilo vse, ko smo prišli iz dvorane nas je čakala še zakuska. Oh yeah! Tako so se polnih ust izmenjavala mnenja o filmu, ki so bila vsesplošno pozitivna. Tako je to bilo; potešen um in zadovoljen želodec.

PONOVITVE PREMIERE:

24. 9. KNJIŽNICA TOLMIN, ob 19h
28. 9. ZADLOG, PRI BIZARJU, ob 18:30 (v primeru dežja dvorana Črni Vrh)
30. 9. LJUBLJANA – SOCIALNA AKADEMIJA ob 19:30
2. 10. LJUBLJANA  - DIJAŠKI DOM IVANA CANKARJA ob 20h

Če pa vam ni uspelo priti na premiero, a si vseeno želite ogledati film, tako, kinovsko, vas z veseljem vabim na ponovitev premiere, ki se bo odvajala v nedeljo, 28. septembra 2014, ob 18:30 uri, v Zadlogu pri Bizarju.  V primeru dežja, ponovno v dvorani KUD Sloge v Črnem Vrhu.

Andraž Corn

  • Share/Bookmark
Zapisano pod: Društvo TRMA, Mladinske novice, O Habetovih novicah, Zadloške novice

Starejši zapisi »

Kategorije